Våre tjenester omfatter vedlikeholdsarbeider, installasjon av maskinutstyr og produksjonslinjer, montasje av stålbygg.

 

 

Nedenfor er noen av arbeidene vi har utført:

  Montasje av 1400m3 tungoljetank for Superspeed 2
Montasje av tank som kom på lekter. Tanken ble losset av lekter, for deretter å bli løftet på plass nedi fangdammen. Gangveier og rekkverk ble produsert i eget verksted og montert til slutt.
  Flytting av kjørebro- lektere ved Tjuvholmen
Montasje av lekterkoblinger, fender støttestruktur, broer mellom lektere.
  Produksjon og montasje av Møller Bil, Gran
Produksjon av stål for Møller Bil, Gran. Engineering avdelingen prosjekterte og utarbeidet produksjonensunderlag. Stålvekten på bygget var ca. 41tonn, og hadde en grunnflate på 1800m².