Referanseprosjekter:

Bygg & Anlegg  
Betonmast AS Stasjonsinngang Øst; design, beregninger og detalj underlag for Reis.
SKANSKA  Norge AS Tjuvholmen; design, beregninger, detalj underlag og prefabrikasjon av rekkverk.
ISOLA AS Stål bygg/ rørbro, utførelse av design, beregninger, prosjektledelse og montasje.
Scanwafer / SIC Processing Stål bygg/ rørbroer 1000-1200 tonn. Design, beregninger og detalj underlag, samt prosjekt oppfølging.
NLI Alfr. Andersen AS Kårstø Turbo Expansion Building og Sales Gas Building, samt Støyskjerm; Design, beregning og detalj underlag for 1200 tonn stål.

Drammensbrua; design, beregninger og detalj underlag for alt montasje utstyr. Montasjevogn for støyskjermer, traversbaner, lekter arrangement i elven, etc.

   
Landbasert prosess  
Scanwafer / SIC Processing Transport av Slurry, utførelse av design, beregninger og detalj underlag.

Damp, kondensat og trykkluftsanlegg, utførelse av design, beregninger og detalj underlag.

Utført engineeringstimer: ca. 35 000timer

Color Line Marine AS Total leveranse av 1400m3 Tung Olje tank til Larvik Havn. Utførelse av design, beregninger, detalj tegninger, prosjekt ledelse og fabrikasjon fra eget verksted og i Polen.

Transport fra Polen, innløfting/ montering på fundament.

Forberg AS Konstruksjonsoppgaver i forbindelse med blandere, transportutstyr, knuseutstyr, varmevekslere og rørsystem for pulvertransport.
Hydro Polymers AS Konstruksjon og arbeidstegninger av stålstruktur. Design av rørsystem for pulvertransport inkl. silo-anlegg.
Hydro Packaging AS Konstruksjon og arbeidstegninger av diverse typer pakkeanlegg.
Johnsen Transport AS Dimensjonering og konstruksjon av spesial biler til mobil kran
NLI Alfr. Andersen AS Design og konstruksjon av spesialvogner og utstyr for transport, løft og montasje av kompliserte konstruksjoner. Dimensjonering og konstruksjon av: Stålstrukturer, bygg, bruer, tanker og trykkrør. Beregning og konstruksjon av prosedyrer for Seafastening av stålkonstruksjoner, både i rom og på dekk. Diverse prosedyrer, kontroll og rapportering i forbindelse med testing av trykkpåkjent utstyr, subsea moduler.

Statoil Kårstø; design av knutepunkter og arbeidstegninger for kompressorbygninger. Diverse beregninger og tegninger av støyvegg på piperacks mot prosessområde.

Hydro Porsgrunn; detaljkonstruksjon av bygninger i forbindelse med tørkeanlegg, design, dimensjonering og konstruksjon av innvendige plattformer, trapper og leidere.

Norsk Hydro ASA Konstruksjon av sikteanlegg, granulering og blandeanlegg for fullgjødsel.
   
Maritimt  
Landteknikk AS CE-merking av komplett produksjonslinje på Krillbåt.
Statnett AS Design av kabelschute for kabelleggingsfartøy til ny hovedkabel til Nord Europa.
Tjuvholmen utvikling AS Tjuvholmen, design, beregninger og leveranse av lekterarrangement + kjørebroer for transportvei.
Allum Marine AS Skip, klasse- og detalj tegninger
Brevik Engineering AS Skip, klasse- og detalj tegninger
   
Oil & Gas  
FMC/ NLI Alfr. Andersen AS Sveis, tyngde punkt og vekt beregninger, samt utarbeidelse av underlag for løfteutstyr/ test på BAOBAB prosjektet.
Vetco / NLI Alfr. Andersen AS Kontroll av beregninger på Scrubber tankene til Alvheim FPSO prosjektet.
NLI Alfr. Andersen AS Detalj underlag for 3 stk moduler til Hummingbird prosjektet for Sevan Marine AS.
   
Produksjonsutstyr  
Rockwool International AS Hel emballeringsmaskin, utførelse av design, beregning og detalj underlag.
Baneservice AS Isopor utskillingsanlegg for renseverk, utførelse av design, beregning og leveranse av ombygde MSF 40 vogner.
Miljø og Veiservice AS Utvikling og konstruksjon av spesialvogner for vedlikehold av jernbanelinjer, skifting av pukk, rensing av grøfter og kabelgater.