JHS Engineering AS ble etablert i 1995 og har i dag 20 godt kvalifiserte medarbeidere.

JHS Engineering AS utfører engineeringsprosjekter innen stål, rør, mekanisk og prosess, for markedsområdene landbasert industri, bygg og anlegg, olje og gass og maritim industri.

Vi har også en egen verksteds/montasje avdeling som utfører en rekke prosjekter innenfor våre markedsområder.

Vår engineeringsavdeling har trivelige kontorlokaler på Torsvang industriområde, 5 minutters kjøring nord for Larvik sentrum og lett tilgjengelig fra E18.Typiske arbeidsoppgaver er produktutvikling, design, dimensjonering, konstruksjon og prosjektledelse / -oppfølging innen nevnte markedsområder.

Vår verkstedsavdeling utfører i hovedsak produksjon og montasje av utstyr og konstruksjoner utviklet av vår egen engineeringsavdeling. I samarbeid med aktører fra andre bransjer utfører / styrer vi også totalentrepriser hvor flere av våre nevnte fagområder er representert.

Vi arbeider med en målsetting som i stikkordsform kan beskrives som faglig dyktighet, kvalitet, fleksibilitet, mobilitet, bred erfaring, og et godt kontaktnett.

Sammen med våre samarbeidspartnere er vi i stand til å ta hånd om hele verdikjeden fra idé til ferdig produkt.